fbpx

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. w imieniu administratora, tj. spółki Grupa Mo spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. k. w Poznaniu  informuję, iż:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Grupa Mo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w Poznaniu (kod pocztowy 60-111) przy ul. Głogowskiej 248, wpisana do KRS pod numerem 0000615610, tel. 61 661 61 61, e-mail: odo@grupamo.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. zawarcia i wykonania umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora,
  2. wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowo-fiskalnych, rozpatrywanie reklamacji),
  3. ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń,
  4. marketingu bezpośredniego,
  5. tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora),
  6. weryfikacji wiarygodności płatniczej,
  7. wsparcia obsługi,
  8. szeroko pojętej współpracy handlowej,

  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art.9 ust.1 oraz ust.2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 3. administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) –  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) – w zakresie monitoringu wizyjnego w obiektach administratora.
 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, architekci współpracujący z administratorem w ramach obsługi klientów administratora, podmioty serwisujące sprzęt IT oraz wdrażające i serwisujące oprogramowanie komputerowe służące administratorowi do obsługi klientów, a także w zakresie księgowo-fiskalnym.
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
 6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.
 9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
Ikona

At Mo showrooms, you can arrange a meeting
with Mo consultants. Just choose a time which
suits you best and you will receive
a dedicated service! With Mo you save time!

Ikona

At Mo showrooms, you can arrange a meeting
with an architect who will create
a professional technical design
just for you.

Design and realization Kreatik
Our website uses cookies to optimise and improve the website, as well as enable the availability of certain functions. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies. Further information you can find on Privacy Policy subpage.
OK
mo-rodo-popup